Venstres nominasjoner til Nobels fredspris 2024

Guri Melby, leder Venstre
Guri Melby, leder Venstre, Foto: Venstre

Her er nominasjonene til Nobels fredspris fra Venstres stortingsrepresentanter. Oversikten oppdateres etter hvert som nominasjonene er gjort kjente.

Guri Melby nominerer menneskerettighetsadvokat og aktivist Chow Hang-tung til årets Nobels Fredspris.

– I en svært urolig verden, er enkeltmennesker som står opp for frihet og mot autoritære krefter, viktigere enn noen gang. Derfor nominerer jeg også i år den modige menneskerettighetsadvokaten og aktivisten fra Hongkong, Chow Hang-tung, til fredsprisen for 2024, sier Venstre-leder Guri Melby.

Med oddsene mot seg, har Chow fortsatt sin utrettelige kamp mot kinesiske myndigheters knebling av demokrati og ytringsfrihet i Hongkong. Hang-tung ble fengslet i 2021 for sin deltakelse i frihetskampen i Hongkong, men driver sitt viktige arbeid fra fengselscellen hvor hun har gjort kampen for fortsatt demokrati og ytringsfrihet til sin livs kamp. På grunn av hennes innsats, utsettes hun stadig for diskriminering og vilkårlig trakassering i fengslet. I 2023 ble hun blant annet satt på isolat seks ganger.

FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling sa senest i mai 2023 at den pågående frarøvelsen av Hang-tungs frihet er vilkårlig og uten forankring i lov og rett. Arbeidsgruppen slår fast at Hang-tung blir utsatt for denne forfølgelsen kun basert på sin fredfulle utøvelse av ytringsfrihet og at hennes rett til en rettferdig rettegang ikke er oppfylt.

I 2023 fikk Chow fire ulike menneskerettighetspriser for sin aktivisme og sitt engasjement i rettsvesenet.

– Chow Hang-tung er nok ikke et kjent navn for mange, men hennes aktivisme og frihetskamp er enestående. Viktigheten av hennes mot og lederskap kan ikke understrekes nok, i en tid hvor Xi Jinping tar Kina i en stadig mer autoritær retning, sier Melby.

 

Sveinung Rotevatn nominerer International Court of Justice til årets Nobels Fredspris

– I en tid der folkeretten og tilliten til at rett gjelder over makt i internasjonale relasjoner er under press, er de internasjonale domstolene viktigere enn noen sinne. Derfor har jeg valgt å nominere International Court of Justice til årets Nobels Fredspris, sier Rotevatn.

– ICJ er en svært viktig arena for å fremme juridiske spørsmål i FN-systemet. Hovedformålet til ICJ er å beskytte menneskerettighetene og fremme rettsstatlige prinsipper. Om så Russlands blodige angrepskrig mot Ukraina skulle ta slutt i morgen, har Russlands ignorering av folkeretten vært et angrep på både effektiviteten og relevansen for internasjonal lov og rett. ICJs kjennelse før helgen i Gaza-spørsmålet viser at domstolen likevel fortsatt evner å være en relevant institusjon i pågående internasjonale konflikter. En Nobels Fredspris til ICJ vil være et sterkt budskap om tillit til det internasjonale rettssystemets relevans og betydning fremover, også inn i en fremtid med mer maktkamp og økt spenning geopolitisk, sier Rotevatn.

 

Abid Raja nominerer Jens Stoltenberg til Nobels Fredspris for 2024
Raja mener få har gjort mer for verdensfreden i året som har gått.
– Stoltenberg har jobbet intenst for fred i Europa, jobbet iherdig for å bygge ned konflikt, og bygge samhold mellom land i regionen. Det er få andre som har gjort mer for verdensfreden i året som har gått enn Stoltenberg. Stoltenberg har utvist svært god dømmekraft, vært utholdende, og fått mange verdensledere til å endre syn, og klart å skape endringsprosesser fra USA til Tyrkia, og fått til substansielle resultater, ved å stødig manøvrere i diplomatisk og storpolitisk minefelt. Stoltenberg har vært kompromissløs i møte med det totalitære, og har ikke skygget banen for å målbære det vanskelige. En pris til Stoltenberg vil være helt i tråd med Alfred Nobels testament, sier Raja

 

Alfred Bjørlo (Venstre) nominerar UWC til årets Nobels Fredspris.

– Å la ungdom frå heile verda møtes, leve saman og ta utdanning i lag, er noko av det viktigaste vi kan gjere for fred og ei betre verd. Difor har eg i dag nominert United World Colleges (UWC) til Nobels Fredspris 2024, seier Alfred Bjørlo, stortingsrepresentant for Venstre.

United World Colleges (UWC) vart skipa av Kurt Hahn frå Tyskland på slutten av 1950-talet. Den fyrste UWC-skulen, Atlantic College i Wales, tok opp fyrste kull elevar i 1962. I dag er det 18 UWC-skular i 18 ulike land på fire kontinent – herunder Red Cross Nordic UWC i Fjaler i Vestland fylke i Noreg. Dei fleste elevane er 16-19 år, og kjem frå heile verda.

Skulane gir utdanning av høg kvalitet, med vekt på respekt og forståing for andre menneske og kulturar, og gjennom det bidra til ei fredelegare verd. Ungdommane som går på ein UWC-skule studerer eit internasjonalt godkjend studieprogram (IBDP), som kvalifiserer dei til høgare utdanning over heile verda. Meir enn halvparten av UWC-elevane er jenter. Det er særleg viktig for å gi jenter frå land som ligg langt tilbake på likestilling eit høve til å ta vidare utdanning.

Mange elevar får heilt eller delvis dekka skulepengane av nasjonale UWC-komitear i over 150 land, slik at ungdom uansett økonomi og bakgrunn får sjansen til å ta ei UWC-utdanning. UWC har eigne program for å finansiere utdanning for ungdom frå krigs- og konfliktområde.

UWC-bevegelsen held også kontakt med tidlegare elevar vidare gjennom livet. Dei har pr i dag meir enn 60.000 alumni-elevar over heile verda i sitt nettverk, som får høve til å vere med på felles aktivitetar og blir oppmoda om å ta samfunnsansvar og engasjere seg for ei betre verd lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

– Grunntanken til UWC om å nytte utdanning som verkemiddel til å skape fred og knyte band på tvers av grenser, er heilt i Alfred Nobel si ånd. Eg meiner UWC er ein framifrå kandidat til Nobels Fredspris, ikkje minst i ei tid kor vi ser tiltakande konfliktnivå mellom land og menneske mange stader i verda. Konfliktar i mellom anna Ukraina og Gaza gjer skulen viktigare enn noko gong, seier Alfred Bjørlo, stortingsrepresentant frå Sogn og Fjordane. Også i 2022 nominerte Bjørlo UWC.

Red Cross Nordic UWC ligg i den vesle bygda Flekke i Fjaler kommune i Sogn og Fjordane/ Vestland, og er den einaste UWC-skulen i Norden. Skulen vart skipa i 1995, og har ca 200 elevar frå over 80 land som tek ei 2-årig utdanning. Dronning Sonja er skulen sin høge beskyttar og besøker skulen jamnleg.