Venstre mener regjeringen må gjøre mer for å stanse krigen i Gaza

Guri Melby, leder Venstre
Guri Melby, leder Venstre, Foto: Venstre

I dag skal flere representantforslag om situasjonen i Gaza debatteres i Stortinget. Venstre mener Støre-regjeringen må gjøre mer for å stanse krigen, og legge press på partene for å få til en varig våpenhvile og deretter et forhandlingsspor.

– Den humanitære situasjonen på Gazastripen er katastrofal og totalt uakseptabel. I går kveld varslet WHO om at befolkningen står i fare for å sulte i hjel. Rent vant er nesten helt utilgjengelig og humanitær bistand slippes nesten ikke inn, sier Venstre-leder Guri Melby.
Hun er klar på at Israel sin fortsatte og brutale krigføring som systematisk rammer uskyldige og sivile mål, må stanse. Hamas sine gisler inne i Gaza må frigis umiddelbart.

Melby utfordrer regjeringen til å komme opposisjonen i møte, og stemme for Venstres forslag om at stanse import av varer fra ulovlig okkuperte områder og gå i dialog med andre land om muligheten for sanksjoner på enkeltpersoner og institusjoner i Israel som bidrar til brudd på folkeretten og menneskerettigheter.

– Den internasjonale domstolen i Haag fastslo før helgen at flere av handlingene fra Israel kan falle inn under folkemordkonvensjonen, og de krever umiddelbare strakstiltak for å unngå folkemord, øke tilførselen av nødhjelp, og tillegg til at Hamas skal legge ned våpnene. Nå det påligger Norge å ta i bruk alle politiske, diplomatiske og økonomiske virkemidler som kan påvirke partene til å stanse volden og lidelsene mot sivilbefolkningen i Gaza. Det er svært skuffende at regjeringen i dag ikke kommer til å stemme for noen av forslagene våre, som kan bidra til nettopp dette, sier Melby.

Venstre mener videre at:

  • Norge må hindre import av varer fra ulovlige bosetninger, okkupert jord og selskaper som medvirker til brudd på folkeretten og menneskerettigheter i ulovlig okkuperte områder, samt å vurdere om dette krever lovendring.
  • At regjeringen må vurdere nødvendige tiltak for å unngå at Statens pensjonsfond utland er investert i selskaper knyttet til ulovlig okkupasjon og andre alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig og konfliktsituasjoner. Det bør også utredes nærmere om dagens adferdsbaserte kriterier for utelukkelse, godt nok fanger opp brudd på individets rettigheter som følge av en langvarig okkupasjon.
  • At Norge tar initiativ overfor allierte og likesinnede land om å vurdere muligheten for sanksjoner mot enkeltpersoner og institusjoner i Israel som bidrar til brudd på folkeretten og menneskerettigheter.
  • At Norge skal ta en ta en ledende rolle i det internasjonale arbeidet for å identifisere, etterforske og straffeforfølge krigsforbrytelser på Gazastripen, Vestbredden og i Israel, og stille med ressurser til Den internasjonale straffedomstolen og frivillige organisasjoner som bidrar til dokumentasjon av krigsforbrytelser.
  • At Norge er beredt til å bistå med tilstrekkelig bistand og ressurser når Gaza skal gjenoppbygges.
  • At Norge skal åpne for at personer i Norge kan søke om familiegjenforening fra Norge på vegne av et familiemedlem som oppholder seg i Palestina.
  • At verdenssamfunnet må ansvarliggjøre Israel og Egypt for at det ikke er mulig for sivile å flykte fra krigsområdene.
  • At all trakassering og volden mot den palestinske sivilbefolkningen på Vestbredden opphører.