Regjeringens langtidsplan er et godt utgangspunkt, men vi er ikke i mål

Guri Melby
Det er helt åpenbart at Europa og Norge må forberede seg på å kunne forsvare seg selv på egen hånd, på en helt annen måte enn tidligere, sier Guri Melby., Foto: Venstre
Å styrke forsvaret av Norge og samtidig gjøre Ukraina i stand til å vinne over Putin, er det viktigste vi kan gjøre for vår egen trygghet. Regjeringens langtidsplan i dag er et godt utgangspunkt for forhandlinger om et bredt forlik, men vi er ikke i mål.

– Verden har endret seg dramatisk de siste årene, og vi trenger en storstilt oppskalering av forsvarsindustriene i hele Europa. Det er avgjørende for at Ukraina skal kunne vinne over Putin, og for at resten av Europa sikrer sin fremtid. For å få til dette, trenger vi at Norges forsvarsberedskap heves raskt og effektivt. Regjeringens langtidsplan i dag er et godt rammeverk på veien, men jeg frykter det mangler en akuttforståelse om den alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen Europa og Norge står midt oppe i, i dag, sier partileder Guri Melby.

– Når vi ser hvordan Russland driver krigføring i Ukraina, ser vi at vi i Norge trenger luftvern og beskyttelse mot missiler. Venstre mener at vi må beskytte både militære og sivile mål. Jeg er usikker på om det regjeringen legger opp til er nok, og en innfasing fra og med 2033 virker uansett seint, fortsetter hun.

Vi må planlegge for et forsvar som er rustet til å takle en verden med økt usikkerhet og voldelig konflikt. Vi vet ikke hvordan verden vil se ut om 10, 20 eller 30 år, men vår viktigste oppgave som politikere i dag, er å sørge for at våre barn og barnebarn har et forsvar som er best mulig rustet til å beskytte demokratiet, selvråderetten og friheten vår også i overskuelig fremtid. Å styrke Ukrainas evne til å vinne over Putin, er den viktigste investeringen vi kan gjøre for Norge og Europas sikkerhet.

Viktig å passe på havområdene
– En av Norges viktigste oppgaver er å passe på de svært viktige havområdene våre. Det er veldig bra at regjeringen nå ruller ut en nødvendig satsing på det maritime domenet, og det vil Venstre stille seg helhjertet bak, sier Melby.
Venstre er opptatt av at vi tar på alvor den marsjordren det politiske Norge har fått fra Forsvarskommisjonen om å få til et bredt forlik, men vi må få til en langtidsplan som svarer på den reelle sikkerhetssituasjonen Europa står i. Vi trenger både en akutt plan som svarer på behovene her og nå, men også en plan som sørger for at vi kan forsvare oss i fremtiden når det sikkerhetspolitiske bildet kan være et helt annet. Det hviler et tungt ansvar på oss stortingspolitikere som nå skal inn i viktige forhandlinger om denne planen.

Europa og Norge må kunne passe på oss selv
– Det er helt åpenbart at Europa og Norge må forberede seg på å kunne forsvare seg selv på egen hånd, på en helt annen måte enn tidligere. Å bygge opp forsvaret vårt tar lang tid, men vi har ikke råd til å somle. Vi må agere nå, for å sikre vårt eget demokrati, selvråderett og frihet. Det høres dramatisk ut, og det er det. Veldig mye er bra med det norske forsvaret, men med et endret verdensbilde som har blitt noe helt annet på bare to år, må vi sørge for at våre kvinner og menn i uniform har de ressurser og kapasiteter de trenger for å forsvare Norge i fremtiden, sier partiledere.