Venstre sier nei til å kutte karakterkrav for sykepleiere: – Ap og Sp svikter helse-Norges framtid

Alfred Bjørlo
Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo., Foto: Helle Frogner

– Det er en skivebom av regjeringen vil fjerne karakterkravene for å komme inn på sykepleierutdanningen. Dette er helt feil medisin for å skape framtidas helsevesen og et forslag Venstre vil ta kampen mot – på vegne av både sykepleierne og pasienter og pårørende i helsevesenet. Det sier Venstres helsepolitiske talsperson, stortingsrepresentant Alfred Bjørlo.

Regjeringen presenterte i dag en ny stortingsmelding med flere forslag til nye regler for opptak til høyere utdanning i Norge. Der foreslår blant annet regjeringen å fjerne karakterkravene for å bli tatt opp som student ved sykepleierutdanning i Norge.

– Jeg og Venstre frykter at regjeringens tabbe i dag kan føre til at rekrutteringsutfordringene i helsesektoren bare blir større i årene framover. Jeg er særlig overrasket og sjokkert over at forslaget om å kutte karakterkrav kommer uten en skikkelig begrunnelse – det blir bare slengt ut på ren refleks uten å lytte til kunnskap. All helsepolitikk må være kunnskapsbasert – i dag ser vi dessverre ut til å ha en kunnskapsresistent regjering i helsepolitikken, sier Venstres Alfred Bjørlo.

– Gang på gang viser det seg at regjeringens svar på rekrutteringsutfordringer er å senke kravene og statusen til yrkene vi trenger flere folk til. Statsråd Hoel hopper glatt over erfaringen og kunnskapen som tilsier at jo høyere kompetanse studentene har ved inngang til studiet, jo høyere sluttkompetanse får de. Vi vet at antallet som gjennomførte sykepleier-utdanningen økte etter at Solberg-regjeringen innførte karakterkrav – nå er alt dette i spill.

Endringene som er foreslått i opptaksmeldingen vil ifølge regjeringen bli innført på ulike tidspunkt, men de fleste endringene vil tidligst tre i kraft fra 2027.