– Vedum bruker Ukraina som unnskyldning

Sveinung Rotevatn
Nestleder og finanspolitisk talsperson I Venstre, Sveinung Rotevatn., Foto: KLD (CC)

Vedum bruker mer oljepenger og sier pengene går til Ukraina-støtte og forsvar, men nå ser vi at regjeringen kunne finansiert hele satsingen på Ukraina, Forsvaret og politiet uten å øke oljepengebruken med en eneste krone. Det er mer enn nok handlingsrom i budsjettet gjennom økte engangsinntekter, økte skatteinntekter og nedgang i utgifter til strømstøtte, sier Sveinung Rotevatn, finanspolitisk talsperson i Venstre, i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

– Vedum bruker Ukraina som unnskyldning for å bruke masse oljepenger på å reversere domstolsreform og andre utdaterte valgløfter. Et ekspansivt budsjett kan gjøre det vanskeligere å sette ned renten for folks boliglån. Og dette er det mest ekspansive budsjettet siden pandemien. Det kan føre til at folk sitter igjen med mindre hver måned, og få større problemer med å få betale for ting som fotballtrening, kulturskole og ferier, slår Rotevatn fast.

– Når det danske kongeparet besøker Norge i dag, så kommer de til annerledeslandet i Norden med høy rente. Forskjellen mellom rentenivået i Norge og Sverige/Danmark vil utgjøre 22.500 kroner for en familie med lån på 3 mill. kroner, sier han.
– Regjeringen har lekket halve budsjettet i media allerede. Men Vedum har ikke skrytt av at utgiftene til sykepenger skyter i taket under denne regjeringen, de bruker nå over 62 milliarder kroner i dette budsjettet. 3,3 milliarder mer i dette budsjettet alene, det er fem ganger mer enn økningen som politiet får. Denne regjeringen sitter og ser på at sykefraværet øker og øker, år for år, uten å komme med andre tiltak enn å bruke mer oljepenger. Det går ikke lenger, regjeringen og de andre partiene på Stortinget må faktisk våkne, avslutter Rotevatn.