Venstre vil gjøre det lettere for førstegangskjøpere å kjøpe bolig

– Venstre vil gjøre det lettere for folk å få kjøpt sin første bolig, sier stortingsrepresentant, Naomi Ichihara Røkkum
– Venstre vil gjøre det lettere for folk å få kjøpt sin første bolig, sier stortingsrepresentant, Naomi Ichihara Røkkum, Foto: Venstre

Ifølge ferske tall fra Norsk Eiendomsmeglingforbund, Ambita og Samfunnsøkonomiske Analyse er det aldri registrert færre førstegangskjøpere enn i 2023. Dette illustrerer at det er mange førstegangskjøpere som i dag sliter med å komme seg inn på boligmarkedet.
– Venstre vil gjøre det lettere for folk å få kjøpt sin første bolig, sier stortingsrepresentant, Naomi Ichihara Røkkum (V).

Spesielt i storbyene er det nå vanskeligere for folk enn på lenge, blant annet på grunn av høye boligpriser. I Norge er det også strenge krav til egenkapital for dem som skal kjøpe bolig.
– I Oslo og andre byer er det mange som betaler mer for å leie en bolig enn det de ville betalt for å betjene et boliglån. Likevel får de ikke lån på grunn av de strenge kravene, sier Røkkum.

For å hjelpe flere førstegangskjøpere inn på boligmarkedet vil Venstre endre utlånsforskriften. Dette innebærer å redusere kravet til egenkapital og samtidig øke bankenes fleksibilitetskvote som gir bankene større frihet til å tilby boliglån, særlig til førstegangskjøpere.


Må ta kraftfulle grep
– Dagens egenkapitalkrav tvinger dessverre helt unødvendig mange inn i et stadig trangere leiemarked, i stedet for å gi unge mulighet til å ta opp boliglån som det er fint mulig å betjene – med god margin, fortsetter Røkkum. Hun understreker at forslaget er for førstegangskjøpere. På den måten ivaretas boliglånsforskriftens formål om å begrense privat gjeld som gjør norsk økonomi sårbar, samtidig må vi ta noen kraftfulle grep slik at vi ikke utestenger mange fra å eie sitt eget hjem.

Du kan lese mer om forslaget Venstre har fremmet på Stortinget her.