Budsjettet og tertialrapporten ulovlig?

Foto: Chris-Håvard Berge (CC BY-NC 2.0), https://flic.kr/p/7ifJik

På torsdag ble tertialrapporten for Haram kommune vedtatt i kommunestryet. Den kan være ulovlig.

Alt etter hvilken avis man leser ligger det an til et stort overskudd eller stort underskudd i Haram kommune. Haramsnytt melder om 15 millioner i overskudd, mens Bygdebladet mener vi ligger an til 24 millioner i underskudd.

Begge kan i utgangspunktet rett, men det kommer an på hvordan man regner inn disposisjonsfondet til nye Haram kommune. Administrasjonen vet ikke eksakt hva denne blir, men antyder at det vil bli på ca 40 millioner etter delingen fra Ålesund kommune. Dette regnes ut fra hva man hadde med inn i «ekteskapet» og hva man har brukt eller tjent de fire årene sammen.

Fasiten på hvor stor den summen blir får vi ikke vite før sent i høst, muligens ikke før i 2025.

Uansett så kan det settes spørsmåltegn med om tertialrapporten viser det korrekte regnestykket. Det å sette inn en engangsinntekt i driftsbudsjettet i istedenfor i investering har blant annet Bergen kommune prøvd seg på tidligere, og de fikk da underkjent budsjettet av Statsfovalteren i Hordaland, Lars Sponheim.

Haram Venstre mener det å legge disposisjonsfondet inn i tertialrapporten blir en måte å skjule underskuddet på og vil be Statsforvalteren i Møre og Romsdal å kontrollere om dette er lovlig å gjøre i et budsjett, i en tertiærrapport, og/eller ikke minst i årsregnskapet når 2024 er omme. Dersom Statsforvalteren er enig med Venstre vil førstnevnte, med hjemmel i Kommuneloven, oppheve budsjettet og regnskapet og sende det i retur til Haram kommune.

PS! Haram kommune ligger altså an til et underskudd på nær 24 millioner kroner. Ifølge Kommuneloven vil kommuner som driver med et underskudd på mer enn 3% av driftsinntektene bli satt direkte inn på ROBEK. Haram kommune har et budsjett på 708 millioner kroner, noe som tilsier at underskuddet ikke kan bli mer enn 21,2 millioner kroner skal kommunen holde seg unna ROBEK.

Christian Holstad Lilleng
Gruppeleder Haram Venstre