Hils på EUtforskeren! Med et åpent sinn og et spørrende blikk, står EUtforskeren klar til å dykke ned i de komplekse lagene av hva et eventuelt EU-medlemskap vil innebærer for Norge. Bli med ham på reisen for å finne ut hva et tettere forhold til EU kan bety for deg 🇪🇺💡
Du kan klikke på ikonene i stien på kartet for å navigere blant temaene.

EUtforskeren

På søken etter svar på EU-spørsmål

Næringsliv

Næringsliv ikon

Hvordan vil et norsk EU-medlemskap påvirke det norske næringslivet, fra små bedrifter til store industrier? Det er spørsmålet vi skal få bedre innsikt i ved vår første destinasjon på denne reisen.

At Norge i dag ikke er fullverdige medlemmer av EU skaper to hovedproblem for norsk næringsliv.

For det første vedtar EU lover og beslutninger som norsk næringsliv må rette seg etter, uten at Norge får fremmet norsk næringslivs synspunkter på disse i forkant. Det kan av og til komme skjevt ut. For eksempel blir vannkraft, som Norge er spesialister på, ofte oversett når EU utvikler politikk for å få mer fornybar energi. Hvis vi hadde vært medlem i EU hadde vi hatt et talerør inn i beslutningsprosessen og kunne, som en vannkraftstormakt, fremmet dette perspektivet.

For det andre er det stadig mer av EUs politikk som norsk næringsliv gjerne vil være en del av, men som kun er for medlemslandene. Før gav EØS-avtalen oss tilgang på de fleste godene ved et EU-medlemskap, men sånn er det ikke lenger. Dette gjelder for eksempel innen sikkerhetspolitisk samarbeid.

EU satser nå 2,4 milliarder euro på å bygge et nytt satellittnettverk, og både drift og utbygging av nettverket kommer til å innebære store kontrakter for europeisk romindustri. At Norge ikke er EU-medlem stikker kjepper i hjulene for den norske romindustriens mulighet til å være med.

Forskning

Neste stopp på reisen vår skal handle om forskning. Verden står foran enorme utfordringer, som klimakrisen, grønt skifte og mangel på energi. Kan EU bidra til at kloke hoder, på tvers av landegrenser, setter seg ned sammen for å finne løsninger? Svaret på det er ja!

EU gjør at forskere fra forskjellige land kan:

  • Jobbe sammen
  • Dele kunnskap
  • Få penger til viktige prosjekter

EU legger til rette for forskningssamarbeid mellom europeiske land og omverden. I tillegg til dette gir EU penger knyttet til blant annet klima og miljø. Dette gjør at forskningsmiljøene står sterkere sammen og kompetansen øker.

Visste du at EU gir norske bedrifter tilgang til å søke på en pott med nesten 100 milliarder euro? Pengene går til å samarbeide, bygge nettverk i de beste fagmiljøene i Europa, og å teste og utvikle nye produkter og tjenester. Dette øker bedriftenes muligheter i et internasjonalt marked.

Miljø og klima

Nå har vi kommet til et av de viktigste temaene for vår generasjon, nemlig miljø og klima. Da Norge sist stemte over EU-medlemskap i 1994, var ikke klimaendringer en viktig sak i EU-debatten. I dag derimot, er den globale oppvarmingen høyt oppe på agendaen og utgjør det viktigste problemet vi som felleskap må løse. Men hva har dette egentlig med EU å gjøre?

EU er globalt ledende på klimapolitikk og er verdens mest fremoverlente klimaallianse. Her jobbes det aktivt på tvers av sektorer for å stanse klimaendringene.

EU har verdens mest offensive klimapolitikk, og de mest offensive klimatiltakene vi gjennomfører i Norge i dag kommer faktisk fra EU. Det er umulig for Norge å løse den globale klimakrisen alene.

For å stanse den globale oppvarmingen kreves det samarbeid på tvers av land og felles klimaløsninger.

Takket være EU har vi nå fått innført forbud mot engangsplast, inngått avtale med resten av EU om å kutte stort i klimautslippene innen 2030 og sikret klimakrav som har gitt oss ren luft!

Sikkerhet og utenrikspolitikk

Nest siste stopp på reisen vår handler om hvordan EU kan være med å sørge for trygghet og sikkerhet i en usikker verden.

Krigen i Ukraina har vist oss at det er viktig at vi fortsetter å forsvare liberale verdier som demokrati, frihet og selvråderett. Når disse verdiene er under press, må Norge stå sammen med andre liberale demokratier. Ikke bare for å sikre disse verdiene, men også for å sørge for trygghet for oss selv og våre allierte.

Norge er i dag medlem av NATO, men ikke medlem av EU. Et medlemskap i EU vil være et viktig supplement til NATO-medlemskapet.

Krigen i Ukraina har vist oss at sikkerhet handler om mye mer enn militære trusler. Som medlem av EU, får Norge sikkerhetspolitiske verktøy som NATO ikke kan tilby.

Vi kan ikke løse de største utfordringene vi står overfor i verden i dag alene. Derfor trenger vi mer samarbeid på tvers av landegrenser.

Flere muligheter for deg som er ung

Siste destinasjon på reisen vår skal utforske hvordan EU og europeisk samarbeid påvirker unges muligheter til å reise, jobbe og studere i utlandet.

Europeisk samarbeid gir tusenvis av unge muligheten til å studere og jobbe i hele Europa. Fra ungdomsskolealder får norske elever muligheten til å møte elever fra andre land, reise, lære og få opplevelser som generasjoner før de bare kunne drømme om.

Internasjonal utveksling er med på å utvide horisonten og berike livene deres. Det er verdifullt at nordmenn har rett til å studere, arbeide og bo i EU uten hindringer. Dette gir større muligheter for utdanning, karriereutvikling og kulturutveksling.

Visste du for eksempel at over 10 millioner europeiske studenter har deltatt i Erasmus+ programmet ledet av EU siden det ble lansert i 1987? Dette hadde ikke vært mulig uten EU eller europeisk samarbeid. Denne ordningen gir også norske studenter stipend når de drar på utveksling. Gjennom ordningen får du som norsk student mellom 5 og 6000 kroner i stipend hver måned, avhengig av hvilket land du skal reise til.

Gjennom mer og tettere europeisk samarbeid får unge flere muligheter. Dette kan igjen bidra til at næringslivet får den kompetansen de trenger for å løse de store utfordringene vi står overfor i årene som kommer.

Takk for følget!

Eventyret vårt nærmer seg slutten. Vi har reist gjennom et landskap av muligheter, utfordringer, og lærdommer om hva et nærmere forhold til EU kan innebære for Norge.

Vi har sett hvordan Norge kan spille en rolle på den europeiske scenen – ikke bare som en tilskuer, men som en aktiv deltaker i å forme et grønnere, mer inkluderende og innovativt Europa. Vi har sett verdien av samarbeid og fellesskap. Jeg ser nå de mange måtene Norge kan dra nytte av, bidra til, og vokse innenfor det europeiske fellesskapet – og hvis jeg fikk sjansen hadde jeg stemt ja til EU-medlemskap.

Mitt håp er at vår reise sammen har gitt deg ny innsikt og inspirasjon til å utforske EU-spørsmålet videre på egenhånd. Engasjer deg, still spørsmål, og vær en del av samtalen om Norges fremtidige forhold til EU.

EUtforskeren

EUtforskeren illustrasjon. Holder et kart med EU-flagg

Lær mer om EU

Podkast “EU-spesial” med Sikre kilder i Venstre

Bli med på laget og ta Norge framover!

Fyll ut bli medlem-skjema