Hei, student!

Lykke til med studiestart! Endelig er et nytt semester i gang. For mange betyr dette å flytte inn til ny eller eksisterende hybel eller kollektiv. Studiestipendet, og kanskje en deltidsjobb, skal dekke mat, tak over hodet og muligheten til å leve et sosialt liv ved siden av studiene. Men dyrere matpriser og leiepriser har gjort studentlommeboken strammere. Det vil Venstre gjøre noe med.

Vi i Venstre vil at du skal få en bedre studenttid. Derfor vil vi jobbe for gode studentmiljø på alle plasser der det er universiteter og høyskoler. Det innebærer tilgang til sosiale møteplasser, kulturliv, samt gode helsetjenester med flere lavterskeltilbud i eksamensperioden

Studietiden er en viktig periode som skal være givende og gøy.

Venstre vil gjøre det enklere for deg å være student.

(Anna Dåsnes og Tejn Rolland er hhv. 4. og 5. kandidat for Oslo Venstre ved Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023, foto: Baard Salvesen)

Venstre vil:

  1. Øke studiestøtten til 1,5 grunnbeløpet i folketrygden (G). Det betyr en økning på i snitt 3600 kr hver måned.
  2. Kutte prisen på månedskort med 250 kr.  
  3. Sikre flere lavterskeltilbud rettet mot studenters psykiske helse. Særlig i eksamensperioden
  4. Bygge 3000 nye studentboliger hvert år
  5. Kutte moms på frukt og grønt
  6. For studenter med barn vil vi øke studiestøtten til 2G.
  7. Vi vil sikre praksisplasser til alle studenter som har krav på det og ha flere praksisavtaler på universitetene og høyskolene
  8. Vi vil gi universitetene og høyskolene større frihet til å vektlegge ulike karakterer og opptaksformer
  9. Alle studenter i Norge, også utenlandske, skal få gratis utdanning. 
  10. Alle norske studenter skal kunne ha mulighet til å dra minst ett semester på utveksling i utlandet

Bli med på laget og ta Norge framover!

Fyll ut bli medlem-skjema manuelt