Vil du stå på liste for Venstre?

Hvorfor vil vi ha deg med på laget?

Vi spør deg om å stå på Venstreliste fordi vi

 • har tillit til deg, det du gjør og det du står for
 • vil bygge et lag av ulike mennesker som brenner for ulike saker
 • lokalpolitikken trenger nye og engasjerte mennesker
 • mener du vil gjøre vår liste mer tiltrekkende for velgerne

Hva vil det si å stå på liste?

Det å stå på liste betyr at:

 • du viser offentlig at du mener Venstres verdier og saker er viktige for lokalsamfunnet
 • du har muligheten til å bli folkevalgt
 • du er med på å bidra til at flere viser engasjement for stedet du bor og det som skjer i lokalsamfunnet.
 • Vi trenger både deg som ønsker å bli folkevalgt og deg som vil vise din støtte gjennom å stå på listen.

Hva er det å være folkevalgt?

De folkevalgte er med på å ta beslutninger som påvirker skole, miljø, verdiskaping og velferd i kommunen vi bor i. I Venstre ser vi på det å være folkevalgt som en ombudsrolle. Det betyr at en folkevalgt

 • lytter til personer, organisasjoner og bedrifter og tar opp de utfordringene folk vil løse
 • er med på å skape et lokalsamfunn bygd på tillit mellom politikere og velgere
 • Folkevalgte møter i kommunestyret ca én gang i måneden. I tillegg kan man bli valgt inn i ulike utvalg og styrer som har ulik møtefrekvens. Der er oppgaven å få gjennomslag for Venstres program i samarbeid med de andre politikerne og skape gode løsninger til det beste for folk og miljø.

Dersom du ønsker det har Venstre flere tilbud om skolering: Jevnlig tilbyr vi “Venstreskolen” som er en innføring i Venstres politikk, organisasjon og verdier. Vi har lokalpolitiske nettverk i hele landet der det gis innføring i Venstres hovedsaker, valgkamp og det å være folkevalgt. I tillegg er Venstres møter i lokal- og fylkeslagene åpne for alle som ønsker å være tilstede.

Venstres utgangspunkt er det enkelte menneskets personlige frihet og det ansvaret vi har for fellesskapet, for miljøet og for hverandre.

 • Vi mener at kommunene må legge til rette for skoler og barnehager der dyktige voksne har tid, kompetanse og ressurser til å ta vare på barna våre.
 • Venstre vil ta Norge i en miljøvennlig retning. Våre lokallag arbeider for å ta vare på naturen og å gjøre det enklere for innbyggerne å ta grønne valg.
 • Vi vil legge til rette for et næringsliv som skaper verdier i lokalsamfunnet.
 • Venstre i hele landet er opptatt av fattigdom, psykiatri, rusomsorg, eldreomsorg og barnevern. De som trenger hjelp skal få det, og vi må drive mer med forebygging slik at flere fanges opp tidlig.
 • Venstre er en pådriver for en åpen kommune der innbyggerne blir lyttet til pengene brukes fornuftig og der det er liten avstand mellom innbyggerne og kommunen.

I alle kommuner der Venstre stiller lister lager vi et eget program. Ta kontakt med lokal- eller fylkeslaget ditt om du har ideer til hvilke saker Venstre skal jobbe for i din kommune de neste årene.

Kontakt oss gjerne på lister(a)venstre.no