Har du forslag til kandidater som bør spørres om å stå på venstrelista, også i andre kommuner enn i din egen? Send inn dine forslag!

Vil du gjøre en innsats for demokrati og lokalsamfunn? Venstre ser etter kandidater til kommune- og fylkestingsvalget 2023. Vil du være med å ta vare på naturen, kjempe for en god skole og legge til rette for fremtidens næringsliv? Eller kjenner du noen som burde bli spurt om å stille? 

Spørsmål og svar om lister i Venstre

Hvorfor vil vi ha deg med på laget?

Vi spør deg om å stå på Venstreliste fordi vi

 • vil bygge et lag av ulike mennesker som brenner for ulike saker
 • lokalpolitikken trenger nye og engasjerte mennesker
 • mener du vil gjøre vår liste mer tiltrekkende for velgerne
 • har tillit til deg, det du gjør og det du står for

Hva vil det si å stå på liste?

Det å stå på liste betyr at:

 • du viser offentlig at du mener Venstres verdier og saker er viktige for lokalsamfunnet
 • du har muligheten til å bli folkevalgt
 • du er med på å bidra til at flere viser engasjement for stedet du bor og det som skjer i lokalsamfunnet.
 • Vi trenger både deg som ønsker å bli folkevalgt og deg som vil vise din støtte gjennom å stå på listen.

Hva er det å være folkevalgt?

De folkevalgte er med på å ta beslutninger som påvirker skole, miljø, verdiskaping og velferd i kommunen vi bor i. I Venstre ser vi på det å være folkevalgt som en ombudsrolle.
Det betyr at en folkevalgt:

 • lytter til personer, organisasjoner og bedrifter og tar opp de utfordringene folk vil løse
 • er med på å skape et lokalsamfunn bygd på tillit mellom politikere og velgere
 • Folkevalgte møter i kommunestyret ca én gang i måneden. I tillegg kan man bli valgt inn i ulike utvalg og styrer som har ulik møtefrekvens. Der er oppgaven å få gjennomslag for Venstres program i samarbeid med de andre politikerne og skape gode løsninger til det beste for folk og miljø.

Får man opplæring?

Dersom du ønsker det har Venstre flere tilbud om skolering: Jevnlig tilbyr vi “Venstreskolen” som er en innføring i Venstres politikk, organisasjon og verdier. Vi har lokalpolitiske nettverk i hele landet der det gis innføring i Venstres hovedsaker, valgkamp og det å være folkevalgt. I tillegg er Venstres møter i lokal- og fylkeslagene åpne for alle som ønsker å være tilstede.