Til innhold

Marcus Aasehaug-Bakken

Hjartesaka mi er eit meir attraktivt kollektivtilbod.

Født 2004, oppvaksen og bur i Langevåg. Eg går påbygg Vg4 på Borgund vidaregåande skole, i tillegg er eg deltidsansatt som apotektekniker i Ålesund. Eg har erfaring som tillitselev og som 2. nestleiar i elevrådet ved Borgund med ansvar for sakspapir og møteorganisering.

Hjartesakane mine er eit meir attraktivt kollektivtilbod, ein kommune som støttar opp om lokalt næringsliv og at born og unge skal ha ein trygg og god oppvekst.