Til innhold

Tone Byberg

Eg er opptatt av klima, miljø og natur. Lokalt er det viktig å verna om matjord og friområde for eit mangfaldig dyreliv. Eg er òg opptatt av at gründerar skal ha gode vilkår, og vil legga tilrette for gode ordningar for næringslivet.

Tone sitter på fast plass i kontrollutvalet i Time kommune.

Hjartesak: Få tilbake fritidskortet slik at alle barn og unge skal kunna delta i fritidsaktivitetar.