Til innhold

Tone Byberg

Eg er opptatt av klima, miljø og natur. Lokalt er det viktig å verna om matjord og friområde for eit mangfaldig dyreliv. Eg er òg opptatt av at gründerar skal ha gode vilkår, og vil legga tilrette for gode ordningar for næringslivet.

Hjartesak: Få tilbake fritidskortet slik at alle barn og unge skal kunna delta i fritidsaktivitetar.