Til innhold

Torstein Tvinnereim

Stryn kommune skal vere ein god stad å vekse opp. Skal Stryn vere det, må vi ha gode barnehagar og skular til ungdomen er ferdige med vidaregåande.

Torstein Tvinnereim

Alder: 53 år

Sambuar med Ingeborg Koppen Hessevik, far til Trym (19) og Viljar (10) og Vårin (7)
Torstein er vår ordførarkandidat med brei og lang politisk erfaring.
Varaordførar i Stryn sidan 2015.
Leiar i ordførarnettverket til Venstre
Landsstyremedlem i Venstre

Sit i fylkestingsgruppa til Venstre og er 6.kandidat til fylkestingsvalet 2023.

Arbeider som adjunkt ved Stryn vidaregåande skule, koordinator Skule-næringsliv i Stryn Næringshage i tillegg til å vere varaordførar.

Hobbyar: Aktiv innan idrett i ein mannsalder. Mellom anna vore leiar i Stryn fotball og Hardbagg idrettslag. Treskifestivalgeneral. Forfattar av Årringar og Ull innerst i sjela.

Politisk: Brenn for gode oppvekstvilkår gjennom både skule, barnehage og fritidsaktivitetar. Engasjert i Stryn si utvikling gjennom utvikling av arbeidsplassar, eit godt sentrum og tilrettelegging for busetnad i utkantane. Som politikar er Torstein løysingsorientert og har eit stort politisk nettverk. God til å søkje samarbeid for å få til best moglege løysingar for Stryn kommune.