Til innhold

Trine Skei Grande

Venstre i regjering betyr rausere, grønnere og mer sosialliberal politikk for hele Norge.

Trine Skei Grande er tidligere stortingsrepresentant og var Venstres partileder fra 17. april 2010 til 26. septrember 2020.

Trine var kunnskaps- og integreringsminister i Erna Solbergs regjering fra 24. januar til 13. mars 2020, og kultur- og inkluderingsminister fra 17. januar 2018 til 24. januar 2020.

Trine har vært fast innvalgt på Stortinget fra Oslo siden 2005. Fra 2001 til 2005 var hun fast møtende for Odd Einar Dørum som var justisminister i Bondeviks andre regjering. I stortingsvalget 2017 var hun Venstres førstekandidat i Oslo.

Trine er født i 1969 og kommer fra Overhalla i Nord-Trøndelag. Hun bor i Oslo med katten sin.

Verv

Trine har vært leder av Venstre siden 2010, og parlamentarisk leder fra 2009, samt i perioden 2001 – 2005. Hun har vært fast møtende på Stortinget fra 2001, og har blant annet sittet i Utenrikskomiteen, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Familie- og kulturkomiteen og Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Hun har også erfaring som byråd for kultur og utdanning i Oslo.

Trine ble valgt inn som stortingsrepresentant for Oslo første gang i 2001.

Erfaring

Trine er utdannet cand.mag. med fagkombinasjonen sosialøkonomi, historie og statsvitenskap. Hun har jobbet både som freelans-jounalist, adjunkt/lærer og forelest i sosialfag ved Høyskolen i Levanger. I tillegg til å ha en solid bakgrunn i Venstre, har Trine også erfaring fra andre frivillige organisasjoner i Norge bl.a. Norsk Studentunion, Noregs Bygdeungdomslag og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.

 

Pressefoto fra flickr

Trine Skei Grande