Venstres politikk på tegnspråk

Venstre har jobbet aktivt for at norsk tegnspråk nå er ett av de offisielle norske språkene. I 2013 oversatte vi våre hovedsaker til tegnspråk, og du finner fire korte videoer under. Du kan også lese valgbrosjyren vår i pdf-format.

Skole, kunnskap og oppvekst

Les mer på Venstres temasider om Skole og oppvekst

Velferd og omsorg

Les mer på Venstres temasider om Omsorg og fellesskap

Miljø og klima

Les mer på Venstres temasider om Miljø og klima

Næring og verdiskaping

Les mer på Venstres temasider om Næring og verdiskaping

Videoene ble spilt inn i 2013 og  blir tolket av Paal Richard Peterson.