Frihet til å elske
den man vil.

Respekt for alle legninger er en selvfølge i et liberalt samfunn. Alle skal kunne leve åpent med sitt kjønnsuttrykk eller sin seksuelle orientering. Vi skal ikke lenger enn femti år tilbake før homofili var straffbart i Norge. Heldigvis har vi kommet langt siden da – men vi er enda ikke i mål. I Europa ser vi en urovekkende økning i LHBTI-fiendtlige holdninger og lovgivning. Behovet for liberale rettighetspartier som Venstre har sjelden vært større.

Venstre har alltid stått foran i kampen for skeives rettigheter. Faktisk sies det at begrepet “skeiv” stammer fra et utested som hadde lokaler i Venstres Hus (populært kalt “Keiva”) og var en trygg møteplass for homofile mens det fremdeles var ulovlig.

Vi tror at det viktigste for barna er å få vokse opp i trygge og stabile familier – ikke hvordan denne familien er satt sammen. Derfor må samfunnet legge til rette for nye familieformer. Venstre vil jobbe for å gjøre adopsjonsprosesser raskere og mer forutsigbare.

Dette er viktig for både foreldre og barn, enten man adopterer gjennom surrogati eller ikke. I tillegg vil vi arbeide for at regelverket rundt adopsjon og surrogati skal likestille alle samlivsformer. Vi vil gjøre det enklere for LGBTQ-familiene å få juridisk foreldreskap. Dette vil sikre foreldrene permisjonsrettigheter, og det vil sikre barna formell tilknytning og rettigheter til arv.

Våre gjennomslag i regjering

 • Nå dekkes også transpersoner dekkes av hatkriminalitetslovgivningen
 • Innført nye, nasjonale retningslinjer for behandling av kjønnsinkongruens
 • Opprettet kompetansesenter for hatkriminalitet
 • LHBTI-flyktninger er nå en prioritert gruppe blant kvoteflyktninger
 • Nå er det lov å flagge med pride-flagg på offentlige bygg

Holdningsarbeid er en viktig del av likestillingsarbeidet, og arbeidet må starte tidlig. Barnehage, skole og skolefritidsordninger må derfor bidra aktivt i likestillingsarbeidet.

Venstre ønsker å styrke seksualitetsundervisningen på grunnskolen og at den skal inkludere mer enn den gjør i dag. Venstre mener det også er viktig å styrke rettighetene til LHBTI-personer ved å dokumentere levekår, heve det generelle kunnskapsnivået og drive aktivt holdningsskapende arbeid.

Venstre vil

 • Forbedre undervisning om seksualitet, kropp og grensesetting helt fra barnehagenivå
 • Innføre et tredje juridisk kjønn
 • Forbedre tilbudet for kjønnsbekreftende behandling
 • Tillate altruistisk surrogati
 • Gi regnbuefamilier like rettigheter som vanlige familier, for eksempel i adopsjonsprosesser og fødselspermisjon
 • Åpne for at barn skal kunne ha flere enn to juridiske foreldre