Årsmøte og nominasjonsmøte 2023

Saksliste Årsmøte

 1. Konstituering
  • Møteleder
  • Referent
  • Tellekorps
  • Protokollsignatarer:
 2. Godkjenninger
 3. Budsjett 2023
 4. Årshjul 2023
 5. Politisk program 2023-2027
 6. Valg – Valgkomitéens innstilling 2023
  • Styre
  • Revisor
  • Valgkomité
  • Vararepresentant til Viken Venstres Hovedstyre
  • Delegater til årsmøtet i Viken Venstre på Gardermoen 11.-12. mars

 

Saksliste Nominasjonsmøte

 1. Konstituering
  • Møteleder
  • Referent
  • Tellekorps
  • Protokollsignatarer:
 2. Godkjenninger
  • Innkalling
  • Saksliste
 3. Nominasjon kommunestyrevalg 2023

 

Spørsmål, forslag til saker eller andre innspill bes sendes til leder Ole Andreas per e-post: [email protected]