Til innhold
Foto: Henrik Langbråten
Beslutningen bør tas av dem som berøres av den.

Nes Venstre (Romerike)

Nes Venstre er et sosialliberalt parti som setter folk først. Nes Venstre er partiet som først og fremst fremmer prinsippet om at en beslutning bør tas av dem som blir berørt av den. Vi vil jobbe for å få tverrpolitisk enighet om gode løsninger for kommunens innbyggere, ikke skrike høyest om særpolitiske kjepphester.

Våre folk.

Folk først:

 • Brukerne skal bli hørt og forstått

  Nes Venstre skal snakke brukernes sak; nødvendige innsparinger skal ikke ramme dem som trenger velferdssamfunnet som mest.

 • Innholdet i skolen er viktigst

  Nes Venstre jobber for å øke kompetansen og rekrutteringa av flere fagpersoner inn til Nes-skolen.

 • Klima og miljø i alt vi gjør

  Vi mener kommunen må lede an i å sørge for å sikre et naturmiljø mennesker kan leve i, av og med - alltid.

 • Det gode liv der elvene møtes

  Nes er for de fleste et godt sted å bo, men bedre er alltid mulig, og vi i Nes Venstre tar ombudsrollen mer seriøst enn noe annet.

Nytt fra Nes Venstre

Flere nyheter

Våre folk