Til innhold

Framover - for et grønt og levende Nes!

Nes Venstre (Romerike)

Nes Venstre er det liberale miljøpartiet i Nes. Venstres politikk er tufta på sosialliberal ideologi, som handler om å sette folk først. I Nes jobber vi for å sikre ei fortsatt grønn og levende bygd.

Våre folk.

Våre hjertesaker:

 • Begrense naturtapet

  Vi jobber for en arealnøytral kommune, som tar bedre vare på dyr og det biologiske mangfoldet, og vi vil bevare og videreutvikle de flotte friluftsområdene langs elvene, rundt innsjøer og i skogene i hele Nes.

 • Gratis inngang i svømmehallen for ungdomsskoleelever

  For å sikre ungdommen mengdetrening i vann, samt gi dem en møteplass hvor de kan være aktive sammen hele året, vil vi gi årskort til elever på 8., 9. og 10. klasse, akkurat som man gjør med 3. klassinger.

 • Anbud lokalt næringsliv kan konkurrere om

  Vi mener kommunen må utarbeide anbud lokalt næringsliv kan konkurrere om, slik sikrer man eksisterende og nye lokale arbeidsplasser. Dessverre har flere store kommunale prosjekter de siste åra enten hatt for omfattende anbudsdokumenter, eller volumet har vært slik at kun (inter-)nasjonale selskaper kan konkurrere om dem.

 • Heltidsstillinger i skolen

  Venstre ønsker faste, fulle stillinger for fagpersoner og yrkesgrupper i skolen som ikke er lærere. Dette for å styrke laget rundt både eleven og lærerne, og forebygge det høye sjukefraværet i Nes-skolen.

 • Innføre mobbeknapp

  Nes Venstre ønsker en såkalt «mobbeknapp» på skoler og kommunens nettsider. Mobbeknapp er en elektronisk varslingskanal for elever, foresatte og andre som ønsker et alternativ for å varsle om mobbing eller krenkelser som elever opplever.

 • Meråpent bibliotek

  Våre politikere har i flere år foreslått å utvide Årnes bibliotek til et såkalt meråpent bibliotek, altså gi unge og eldre nesbuer mulighet til å benytte lokalene, lese og låne bøker utenom normal åpningstid med betjening, f.eks. på kvelder og/eller søndager.

Våre folk

Helge Homb<

Helge Homb

Representant i utvalg for teknikk, næring og miljø, og 2. vara til kommunestyret