Årsmøte i Sogndal Venstre (digitalt)

Velkommen til årsmøte i lokallaget tysdag 25. januar.

I tillegg til vanlege årsmøtesaker som val, gjennomgang av årsmelding, rekneskap osv, får vi besøk av stortingsrepresentant Alfred Bjørlo. På grunn av smittesituasjonen blir møtet digitalt, og ikkje fysisk på vitensenteret ViteMeir som opprinneleg planlagt.

Lenke til oppkopling er sendt alle medlemmar på e-post.

Velkommen til digitalt møte!