Fylkesårsmøte Rogaland Venstre

Stavanger Venstre reiser til Rogaland Venstres fylkesårsmøte som i år avholdes på Time.

På dette møte skal Venstres Stortingsvalgprogram for 2021-2025 behandles.

Møtet kan bli endret til digital gjennomføring for å ivareta smittevernhensyn. Alle delegater og observatører vil bli informert fortløpende ved endringer i møtested og organisering.