Liberal Café: Hva skal være Venstres siddispolitikk de neste årene?

Nå legger straks kommunedirektøren i Stavanger fram sitt forslag til budsjett for de neste årene. Dette er den såkalte Handlings- og økonomiplan 2022-2025. Liberal cafe arrangerer et medlemsmøte for å se på denne.

Hva er det egentlige handlingsrommet? Hvor stor del av budsjettet er bundet til faste utgifter? Hvilke visjoner skal omformes til tall? Per A .Torbjørnsen og Mette Vabø tegner og forteller og vi kommer med innspill, slik at vi er klar til arbeidet med Venstres budsjettforslag og satsinger.