Medlemsmøte: Hvor skal det bygges i Trondheim – vern av dyrket mark eller boliger?

Hvor skal det bygges i Trondheim – vern av dyrket mark eller boliger?
Bystyregruppa og styret i Trondheim Venstre inviterer til kombinert medlemsmøte og gruppemøte om bystyresaken om utbygging på Overvik, Rotvoll og andre områder.
Møtet er digitalt. Lenke til møtet er sendt på e-post til medlemmene.