Til innhold
Fotograf Elin Iversen

En by for mennesker.

Trondheim Venstre

– en grønn og levende kunnskapsby

Trondheim Venstre vil skape en levende, åpen og vakker by vi kan vær stolte av. Vi vil at alle skal ha like muligheter, og derfor er det ekstra viktig å prioritere dem som trenger det mest. Vi vil ta de gode valgene for miljøet, og legge til rette for at alle kan gjøre det samme. Vi vil at Trondheim skal være levende, varm og grønn.

Vi vil ta Trondheim framover og gjøre Trondheim til en grønn og levende kunnskapsby.

Vil du bli med på laget? Meld deg inn på venstre.no/blimedlem

Vil du gi oss et valgkampbidrag? Søk opp Trondheim Venstre på Vipps.

Våre hovedsaker 2023-2027

 • Utvikle en grønn, vakker og menneskevennlig by som ivaretar byens og bydelenes identitet.

  Venstre ønsker en vakker og miljøvennlig by som gjør Trondheim attraktiv å bo i, både sosialt, klimamessig, og estetisk.

 • Garantert barnehageplass ved fylte ett år.

  Venstre ønsker at barnehageplass skal tilbys hele året slik at foreldre ikke presses ut i ulønnet permisjon de ikke ønsker.

 • Innføre en lokal rusreform i Trondheim.

  Venstre ønsker å sikre en god og helhetlig lokal rusreform som sikrer rusavhengige den hjelpen de trenger.

 • Styrke ressursene i skolen.

  Venstre ønsker å sikre skolene de ressursene de trenger slik at lærerne kan glede seg over jobben og ikke føle seg begrenset av unødvendige flaskehalser.

Siste nytt fra Trondheim Venstre

Flere nyheter

Våre folk

EliSiv Skjei<

EliSiv Skjei

Bystyrerepresentant og leder av Kultur-, idretts- og frivillighetskomiteen