Medlemsmøte Lillehammer Venstre – tema mental helse

  • 19.
    oktober
  • 19:00 - 21:00
    Storgata 9a - Lillehammer rehabiliteringssenter
  • Legg i kalender

Mental helse på dagsorden

Styret i Lillehammer Venstre ønsker å samle medlemmer og andre interesserte til kvelder der vi får belyst eller diskuterer saker som ikke nødvendigvis er til behandling i kommunestyret. Denne kvelden vil vi først og fremst ha fokus på mental helse, både forebyggende arbeid og behandling.

Innledninger ved Synnøve Kjølgård og Tina Gjørvad fra Mental Helse Innlandet og Kjersti Almåsvold fra Norsk Forbund for Psykoterapi.

Almåsvold er psykoterapeut og har politisk erfaring fra flere partier, og var i 2021 stortingskandidat Helsepartiet i Nord-Trøndelag.

Her vil det være mulighet for ny innsikt og gode diskusjoner.

Oppstart kommunevalgprogram

Det er under ett år til kommunevalget. Denne kvelden vil også markere oppstart på programarbeidet for Lillehammer Venstre. Mental helse er et tema vi ønsker å ha fokus på.

Kaffe og kringle serveres.

Vel møtt.