Nominasjonsmøte Eidsvoll Venstre

Eidsvoll Venstre avholder nominasjonsmøte torsdag 16.februar, i Eidsvoll rådhus. Nominasjonsmøtet avholdes umiddelbart etter at årsmøtet er ferdig, ca. kl. 20.00.

EÅM 01/15 Godkjennelse av innkallelse og dagsorden

EÅM 02/15 Valg av møtefunksjonærer
02.01 Vedtak av forretningsorden for møtet
02.02 Møteleder
02.02 Referent
02.03 Tellekorps
02.04 Protokollunderskrivere

EÅM 03/15 Åpning av nominasjonsmøtet, ved lokallagets leder

EÅM 04/15 Oppsett av valgliste for Eidsvoll Venstre til kommunevalget 2023
05.01 Presentasjon av listeforslag, ved ansvarlig for listestillingsarbeidet, Per Aage Pleym Christensen
05.02 Debatt om nominasjonskomiteens arbeid
05.03 Forslag av kandidater
05.04 Presentasjon av kandidater, herunder støttetaler
05.05 Oppsett av valgliste
05.06 Fullmakt til styret til supplering av valgliste. Se innstilling.
05.07 Valg av tillitsvalgte for valglisten. Se innstilling.

EÅM 05/15 Avslutning av nominasjonsmøtet, ved lokallagets leder

Eidsvoll, 01.02 2023 Knut Bakkehaug, leder i Eidsvoll Venstre