Foto: VHO

Nominasjonsmøte Stavanger Venstre

Alle medlemmer i Rennesøy, Finnøy og Stavanger Venstre som har betalt kontingent i 2022 har stemmerett på møtet.

Program

18:45 Registrering

19:00 Åpning av møtet ved leder av Stavanger Venstre, Tone Bogsnes

19:05 Konstituering

19:10 Nominasjonskomiteens leder, Erik Hammer, legger frem innstillingen

19:20 Generell debatt om listeforslaget

19:50 Debatt om antall forhåndskumulerte

20:00 Vedtak antall forhåndskumulerte

20:05 Valg av listekandidater

20:30 Delegasjon av myndighet til suppleringer til listen

20:35 Valg av tillitsvalgte for listen

20:45 Slutt