Årsmøteuttalelser, Meløy Venstre

Nordland Venstres fylkesårsmøte

Nordland Venstre dekker reise for 1 delegat fra hvert lokallag samt overnatting for alle delegater. Det blir ikke deltakeravgift i år.
Ta kontakt på [email protected] dersom du har spørsmål.

Agenda for møtet er årsmøtesaker, valg av nytt styre, valg av landsmøtedelegasjon, valg av nominasjonskomite, valg av programkomite og politisk verksted om grønne og levende lokalsamfunn.

Vi får besøk av stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik og vår nye generalsekretær.

Forslag til uttalelser og saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må meldes fylkesstyret ved [email protected] innen 01.03.2022
Innspill etter dette vil ikke bli behandlet, men oversendt styret uten årsmøtebehandling.

Styret ber om forslag til møteledere, programkomité og nominasjonskomité. Har du lyst å sitte noen av komiteene så ta kontakt.

Lokallagene velger delegater til årsmøtet etter to forhold:

 1. a) Etter antall medlemmer i lokallagene:
  Inntil 25 medlemmer: 1 utsending
  26-50 medlemmer: 2 utsendinger
  51-100 medlemmer: 3 utsendinger
  Videre 1 utsending for hvert påbegynt 50 medlemmer.
 2. b) Og i tillegg etter antall stemmer ved fylkestingsvalget i den enkelte kommune:
  Inntil 150 stemmer: 1 utsending
  For overskytende inntil 1900: 1 utsending for hvert påbegynt 250
  For overskytende inntil 7900: 1 utsending for hvert påbegynt 400
  For ytterligere overskytende antall: 1 utsending for hvert påbegynt 700.

Medlemstallet beregnes pr 31.12.2021 og bare betalende medlemmer telles med.
Kontingent for 2021 må være betalt.

Valg av delegater gjøres på medlemsmøte som innkalles med to ukers varsel. Man er valgbar som delegat til årsmøtet dersom medlemskontingenten er betalt. For effektiv gjennomføring av fylkesårsmøtet ber vi om at samtlige delegasjoner sender signert fullmaktsskjema sammen med påmelding, samt fyller ut påmeldingskjema.

 

Vel møtt!

Vennlig hilsen
Anja Johansen
Leder, Nordland Venstre.

Vedlagt: Fullmaksskjema, Delegatberegning