Til innhold
Høstakademiet Nordland Venstre 2021

Nordland Venstre

Venstre er det sosialliberale partiet i Nordland. Venstre arbeider for en sosialliberal samfunnsutvikling der vi setter folk først.

Nordland Venstre ledes av Anja Johansen fra Vågan. Nordland Venstre har en representant på fylkestinget, Arne Ivar Mikalsen. Venstre har i dag 17 folkevalgte i kommunestyrene i Nordland, inkludert en varaordførere, Wibeke Aasjord Juul (Steigen).
Listetopp til Stortingsvalget 2021 er Ida Gudding Johnsen.

Vil du støtte Nordland Venstre sin valgkamp med noen kroner? Vipps til #79219 eller bruk kontonummer 1506.42.75124 og merk innbetalinga med Valgkampgave.

 

Et sosialliberalt, grønt og skapende Nordland

 • Venstre er det sosialliberale partiet i Nordland

  Våre verdier er frihet for den enkelte og ansvar for hverandre, fellesskapet og framtida. Attraktive lokalsamfunn, høy verdiskaping og god livskvalitet gjør det godt å bo i Nordland. Men bedre er alltid mulig. Nordland scorer lavt på en del nasjonale statistikker, som vi må jobbe målrettet for å snu. Og vi trenger flere nordlendinger for framtida. Det skal vi jobbe for!

 • Samferdsel og kommunikasjon

  Systematisk investering i infrastruktur er helt nødvendig for grønn vekst i Nordland. Venstre vil prioritere framkommelighet og regularitet slik at næringsliv og befolkning får bedre rammevilkår. Vi er motstandere av nedbyggingen av ferge og hurtigbåttilbudet i fylket. Samtidig vil vi kjempe for løsninger i samferdselspolitikken som bidrar til mer miljøvennlig transport, og som fremmer teknologi der vi legger om fra fossilt drivstoff til elektrisitet og klimanøytralt drivstoff.

 • Ta vare på naturen

  Menneskeskapte klimaendringer og tap av natur- og artsmangfold er vår tids største utfordringer, og krever en radikal omstilling av samfunnet og justering av vår adferd. Venstre vil gjøre det enklere for næringslivet, det offentlige og privatpersoner å velge grønt.

 • Sats på skolen

  I Nordland har vi 16 videregående skoler, og den videregående skolen er et av de viktigste ansvarsområdene til fylkeskommunen. For skolepartiet Venstre er utdanning et høyt prioritert felt, og vi vil jobbe for en videregående skole som løfter alle elever.

 • Flere nye jobber

  Det er vesentlig for Nordland å utnytte det store kraftoverskuddet til lokal verdiskaping. God klimapolitikk vil være god næringspolitikk – og vice versa – i Nordland. Ved å gi karbonavtrykk stor vekt når offentlige innkjøp besluttes, kan fylket bli testmarked for grønne norske produkt som gir arbeidsplasser. Verdens klima- og miljøproblemer er en forretningsmulighet for Norge og Nordland.

 • Et mangfoldig kulturliv

  Nordlands største utfordring er at vi må bli flere nordlendinger. Flere må ønske å flytte hit, det må være godt å bo her. Fylkeskommunen skal aktivt legge til rette for at Nordland skal være attraktivt å bo i, og for at nordlendinger flest skal kunne leve gode liv her. Et skapende kulturliv og godt folkehelsearbeid skal bidra til dette.

Nyhetssaker

Flere nyheter

Våre lokallag i regionen

Her finner du ditt lokallag. Velg din kommune og klikk 'Ditt sted'