Til innhold

Vi trenger flere nordlendinger.

Fylket har ansvaret for politikkområder som er avgjørende for å legge til rette for vekst og trivsel i Nordland:

  • Videregående opplæring
  • kollektivtransport
  • næringsutvikling
  • kultur og tannhelse

Vi i Venstre vil jobbe for at alle nordlendinger skal ha rett på videregående utdanning, for billigere og bedre kollektivtransport, for en næringsvennlig politikk og for raskere utslippskutt. Og vi vil samarbeide med alle som vil ta Nordland framover!

 

 

Våre hovedsaker

  • Videregående utdanning til alle

  • Billigere og bedre kollektivtransport

  • Næringsvennlig politikk

  • Ta vare på naturen

Nyhetssaker

Flere nyheter

Våre lokallag i regionen

Her finner du ditt lokallag. Velg din kommune og klikk 'Ditt sted'

Våre folk