Paneldebatt NRK

Tema er tenkt å bli sentralisering, helsetenester og fleirbrukshall, men dette kan endre seg heilt opp til debatten.

Kort om det praktiske. I kommunar med fleire enn sju debattantar, vil gruppa bli delt i to etter oppslutnad ved førra val. Dette fordi det vil vere uoversiktleg for både lyttar og programleiar ellers. Om det vert ei todeling vil begge gruppene få om lag same tid til debatt.

Det er ikkje tenkt noko innleiing eller appellar frå debattantane, berre ein rein paneldebatt.

 

Bjarte Haugen stiller for Venstre

Bjarte Haugen