Programmøte

Åpent møte for å vedta Verdal Venstres valgprogram for perioden 2023-27. Møtet er åpent for alle, men bare medlemmer har stemmerett.

Sted kommer.