Til innhold
Fra venstre: Elin Duvsete (4. kandidat), Mildred Marita Ramberg Røthe (1. kandidat og leder), Ronny Valstad Holberg (2. kandidat og nestleder), Brita Kleven Thorsvik (3. kandidat) og Thomas Barli (5. kandidat)., Brita Kleven Thorsvik

Venstre vil sikre levende sentrum og livskraftige bygder.

Hovedsaker:

  • Prioritere hensyn til natur og miljø. Følge opp FNs bærekraftmål.
  • Sørge for at innbyggerne i hele kommunen gis mulighet for å leve gode liv i arbeid og på fritida, med varierte, gode kulturelle tilbud.
  • Alle skal ha like muligheter, derfor er det ekstra viktig å prioritere hjelp til dem som trenger det mest.
  • Styrke forebyggende arbeid og helsefremmende tiltak, spesielt legge vekt på barn og unges oppvekstforhold og eldrehelse.
  • Legge til rette for etablering av nye bedrifter og utvikling av eksisterende næringsliv, med særlig vekt på ivaretakelse av små og mellomstore bedrifter.