Indre Østfold, Foto: Ingunn Hensel

Sommermøte

Ekstraordinært årsmøte

  • valg av nominasjonskomite for kommunevalget 2023

 

Sommermøte

  • gjennomgang av sakskart til kommunestyret 16.06.22
  • Andre aktuelle saker