Til innhold
Foto: Fridtjof Frøsshaug

Vi tar Indre Østfold Framover

Indre Østfold Venstre vil

 • Ta Indre Østfold kommune til Akershus og ut av Østfold.
 • Bygge basseng på Mysen.
 • Legge til rette for nye idrettsanlegg og utvide åpningstider og tilgjengelighet på eksisterende anlegg.
 • Sette individer foran system blant annet ved å styrke ordningen med helhetskoordinatorer i kommunen, og ved mer lavterskeltilbud og tidlig innsats innen rusomsorg og psykisk helse.
 • Sette fokus på innholdet i skole og barnehage. Det motiverer til å bli enda bedre.
 • Ha løpende opptak i barnehagene og garanti om barnehageplass, samtidig satse på kvalitet.
 • Gi alle barn under 10 år en gratis fritidsaktivitet.
 • Gjøre kulturskolen gratis.
 • Få fram smarte og lokale klimatiltak som for eksempel enda flere solceller på låvetak.
 • Verne dyrka mark og viktige naturområder.
 • Være kulturpartiet i Indre Østfold.
 • Ha flere egnede lokaler til kulturlivet og friviligheten.
 • Gi økt tilgjengelighet til naturmangfoldet og lokalhistorikken i nærmiljøet, for eksempel ved å ta initiativ til en folkesti langs med Glomma.
 • Ha fritt brukervalg i BPA ordningen.

Valglisten 2023

Program for kommunestyreperioden 2023-2027

Brosjyre 2023

 

Nyhetssaker

Flere nyheter

Våre folk