Styremøte i Vestfold og Telemark Venstre

Dette er et ordinært styremøte i Vestfold og Telemark Venstre

Saksdokumenter blir tilsendt styret’

Vel møtt