Til innhold

Velkommen til Vestfold Venstres offisielle nettside.

Fra 2024, med omorganiseringen av Vestfold og Telemark tilbake til to separate fylker, markerer vi en ny æra for Vestfold Venstre.

Vårt fokus er på deg – borgeren, miljøverneren og fremtidsbyggeren. Vestfold Venstre vil representere deg, dine interesser og arbeide for et mer inkluderende og bærekraftig Vestfold.

Gjennom denne nettsiden kan du holde deg oppdatert på partiprogrammet vårt, finne ditt lokale Venstrelag, få informasjon om kommende arrangementer og lære mer om våre kandidater. Du kan også finne ressurser for å bli mer engasjert i partiet, enten som aktivist eller støttespiller.

Vestfold Venstre står for en åpen, grønn og sosialliberal politikk. Vi er opptatt av å forbedre livskvaliteten til alle som bor i Vestfold, med en sterk vekt på miljø, utdanning og sosial rettferdighet.

Våre fokusområder.

 • Skole og opplæring

  Fritt skolevalg i Vestfold.
  Mer autonom drift av de videregående skolene
  Redusere rapporteringsmengden for lærere

  Utdanning er nøkkelen for fremtiden. Derfor er utdanning alltid en prioritet for Venstre. Det er gjennom utdanning at vi utjevner sosiale forskjeller og gir alle like muligheter i livet. Elever har ulike
  forutsetninger, interesser og behov. Da er det avgjørende at vi skaper en skole som tar hensyn til forskjellene oss imellom. Venstre sitt mål er å skape en skole som ser alle elever, og som evner å tilby mestring og læringsglede til alle, slik at alle elever får muligheten til å dyrke og utvikle sine egne egenskaper og interesser.

 • Flere arbeidsplasser – grønn verdiskaping

  Fremtidens næringsliv er grønt, nyskapende og kreativt. Da må fylkeskommunen yte god service, stimulere til vekst og legge opp til gode, stabile og langsiktige rammevilkår for næringsvirksomhet i vårt fylke. Næringspolitikken skal være moderne og legge til rette for et seriøst og lønnsomt næringsliv. Fylkeskommunen skal også være pådriver for at internasjonale selskaper og virksomheter i andre deler av Norge finner sitt neste prosjekt, sin nye avdeling eller sitt nye næringsareal vårt fylke.

 • Landbruk

  Vestfold er et av Norges rikeste matfat. Vestfold skal bidra med sin andel for å nå det nasjonale målet om økt matproduksjon. Lokal matproduksjon er viktig og økt forbrukerorientering kan gi landbruket flere ben å stå på. Venstre vil derfor støtte opp om gründere og småskalaprodusenter som kan øke mangfoldet og tilgangen på spesialiteter.

 • Kultur, idrett og friluftsliv

  I et åpent og liberalt samfunn er rammer for ytringsfriheten avgjørende. Mest av alt er derfor kultur ytring. Kultur fremmer demokrati, og er en drivkraft der mennesker møtes. Kultur fremmer livskvalitet og menneskelig vekst, samvær og samhandling.

  En aktiv kulturpolitikk og frivillig innsats i fylket er en viktig investering for et rikere menneskelig miljø. Tilgang til kulturarenaer og kulturopplevelser bidrar til god sosial utjevning, inkludering, folkehelsen, næringsutvikling og økonomisk verdiskapning i fylket.

Våre lokallag i regionen

Her finner du ditt lokallag. Velg din kommune og klikk 'Ditt sted'