Styremøte og gruppemøte, besøk fra Private Barnehagers Landsforbund

  • 24.
    oktober
  • 19:30-21:00
    Lillehammer kommune, inngang fra baksiden
  • Legg i kalender

Mandagen før kommunestyremøte (som regel torsdager), møtes Venstres kommunestyregruppe og de som er interessert for å drøfte saker som kommer opp. Saker legges ut på Lillehammer kommunes hjemmeside cirka en uke før.

Denne mandagen starter vi med en innledning fra Private Barnehagers Landsforbund Lillehammer. De ønsker å presentere sine tanker om et mangfoldig barnehagetilbud og relaterte innspill til programarbeidet for kommunevalget 2023.