Vestfold Venstre!, VTV/Efal

Valgkamp Kick – Off for Vestfold Venstre valgkrets

Valgkamp Kick – Off for Vestfold Venstre Valgkrets.
Innregistrering fra 10:30, Oppstart 11:00
11:00 – 11:30 Velkommen og intro
11:30 – 12:30 Dialogcafe
12:30 – 13:00 Lunsj + muligheter for bilder
13:00 – 15:00 Parallellsesjoner, skolering, workshop + Toppkandidatmøte
15:15 – 16:00 Oppsummering felles saker, avslutning.