En moderne miljønasjon

Norge skal være en moderne miljønasjon. Klimaendringer og truslene mot de livsviktige økosystemene må tas på alvor. Venstre er et moderne, løsningsorientert, teknologioptimistisk og ansvarlig miljøparti. Vi vil gi våre barn og barnebarn minst like gode muligheter til ren natur som vi har hatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**


Venstre vil:
arbeide for et vesentlig bedre kollektivtilbud.
gjennom avgiftspolitikken legge til rette for en mer miljøvennlig bilpark.
redusere skattene på arbeid, og øke skattene på forurensing.
ha et skatteskifte med redusert skatt på arbeid og hvor det lønner seg å opptre miljøriktig.
satse på fornybare energikilder. Gasskraftverk skal bygges med CO2- rensing.
ha petroleumsaktivitet i nordområdene, men utbygging må balanseres med petroleumsfrie soner der miljøet er mest sårbart.
stimulere til energiøkonomisering.

Les mer om Venstres miljøpolitikk her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**