Et kreativt og nyskapende Norge

Fremtidens velferdssamfunn avhenger av et nyskapende næringsliv. Framtidens arbeidsplasser er enda ikke skapt, og Venstre vil ha en politikk som støtter nyskapere og gründere. Forskning, utdanning og skattesystem er viktige forutsetninger for framtidens arbeidsplasser og velferd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**


Samfunnet må gi rom for menneskets skapende evner i skoleverk, forskning, kultur og næringsliv. Vi må slippe fram dem som tør å satse, og de som tør å tro på en idé.

Venstre vil:
likestille selvstendige næringsdrivende med lønnsmottakere når det gjelder trygderettigheter og andre sosiale ordninger.
lage et eget og enklere regelverk for mindre og nystartede bedrifter.
øke bevilgningene til forskning og utvikling.
fjerne formuesskatten og holde orden i økonomien.
satse mer på mat, kultur og opplevelser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**