Mer til dem som trenger det mest

Et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. I Norge er det ikke lenger viktigst å gi mer til alle, men å hjelpe enkeltmennesker som trenger det.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**


Venstre vil:
utvide støtteordningene for familier med tunge omsorgsoppgaver
iverksette et bredt tiltaksprogram for barn og unge med adferdsproblemer
sørge for at eldre kan bo hjemme så lenge de selv vil ved å tilby utvidede hjemmetjenester. Dette gir en verdig alderdom.
at skattesystemet skal ha et høyt bunnfradrag, noe som kommer de med lave inntekter til gode. Dette er en sosial og rettferdig skattepolitikk.
at lokalsykehusene skal være bærebjelken i morgendagens helsesystem. Nærhet til helsetilbudet gir trygghet.
ha en garantert minsteinntekt, eller borgerlønn, til dem som trenger det mest. Dette for å sette folk i stand til å hjelpe seg selv.
ha et system hvor tannbehandling dekkes av det offentlige på lik linje med fastlegeordningen. I første omgang ønsker vi gratis tannhelsebehandling til sosialklienter og minstepensjonister.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**