En skole for kunnskap og like muligheter

Venstre vil styrke den offentlige skolen, særlig gjennom å gjenreise respekt for læreren og fagkunnskapen. Alle skal ha mulighet til å utnytte sine evner og sin skaperkraft. Venstre vil styrke læreren og gi mer ansvar til den enkelte skole. Norge skal være en førsteklasses kunnskapsnasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**


Venstre vil:
bruke 3 milliarder kroner på Kunnskapsløftet til styrking av lærerne og skolen i løpet av stortingsperioden 2005 — 2009.
sikre lærerne systematisk kompetanseheving gjennom å innføre et kompetanseår, der lærere kan få permisjon for videreutdanning eller å praktisere i et annet relevant yrke.
styrke respekten for læreren og sikre bedre arbeidsro i skolen.
sikre at spesialpedagogisk kom petanse er så nær elevene som mulig, og tilgjengelig for elevene fra første skoledag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**