Venstres nye stortingsgruppe

Venstre har gjort sitt beste valg på mange år, og partiet får 10 representanter i det nye Stortinget. Dette er stortingsgruppen i korte fakta.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Odd Einar Dørum: Oslo

Odd Einar Dørum

Odd Einar Dørum

Medlem: Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Odd Einar Dørum har vært justisminister siden Bondevik II regjeringen tiltrådte i oktober 2001. I Bondevik I var han også justisminister i perioden 1999-2000 i tillegg til samferdselsminister 1997-1999. Dørum har vært innvalgt Stortingsrepresentant for Oslo siden 1997. Han har tidligere representert Sør-Trøndelag på Stortinget (1977-81).

Dørum har vært leder av Venstre to ganger; 1982-86 og 1992-96. Han har også bakgrunn som nestleder (1964-65) og leder (1970-72) i Unge Venstre.

Trine Skei Grande: Oslo

Trine Skei Grande

Trine Skei Grande

Medlem: Familie- og kulturkomiteen

Parlamentarisk nestleder for Venstre og 1. nestleder. Trine ble Venstres andre stortingsrepresentant for Venstre i Oslo. Sist gang Venstre hadde to representanter fra Oslo var i 1897! Hun har sittet i sentralstyret siden 1999.

I tillegg til å ha en solid bakgrunn i Venstre, har Trine også erfaring fra andre frivillige organisasjoner i Norge. I 2001-2005 møtte hun som fast vara for Odd Einar Dørum, da han var justisminister i Bondevik II-regjeringen. Hun var Venstres parlamentariske leder og satt i utdannings- og forskningskomitèen.

Leif Helge Kongshaug: Møre og Romsdal

Leif Helge Kongshaug

Leif Helge Kongshaug

Medlem: Næringskomiteen

Tidligere statssekretær i landbruks og matdepartementet, og var også stortingsrepresentant for Venstre i perioden 1997 – 2001. Kongshaug har også bakgrunn som lærer og gårdbruker, og har en rekke lokalpolitiske verv bak seg.

Gunnar Kvassheim: Rogaland

Gunnar Kvassheim

Gunnar Kvassheim

Leder: Energi- og miljøkomiteen

Gunnar toppet listen for Rogaland Venstre, og er Venstres miljøpolitiske talsmann. Har vært statssekretær ved Statsministerens kontor. Stortingsrepresentant for Venstre i perioden 1997 – 2001, da han var medlem i Stortingets Energi- og miljøkomité. Kvassheim har også bakgrunn fra kommunestyre og fylkesting.

Anne Margrethe Larsen: Vest-Agder

Anne Margrethe Larsen

Anne Margrethe Larsen

Medlem: Utenrikskomiteen

Anne Margrethe Larsen fra Flekkefjord toppet Venstres liste i Vest-Agder. Sykepleier og adjunkt på Lyngdal videregående skole. Har tidligere vært ved sykehuset i Flekkefjord. Har bakgrunn fra kommunestyre og fylkesting. Larsen har organisasjonserfaring fra forbundsstyret i Norsk Sykepleierforbund gjennom flere år.

Gunvald Ludvigsen: Sogn og fjordane

Gunvald Ludvigsen

Gunvald Ludvigsen

Medlem: Helse- og omsorgskomiteen

Gunvald Ludvigsen var ordførar i Eid kommune, og Sogn og Fjordane Venstres førstekandidat ved stortingsvalet 2005. Ludvigsen har og vore direktør ved Nordfjord sjukehus i ti år.

Tryggleik er eitt av hovudområda Ludvigsen vil ta tak i der sjukehus- og helsetenester, trygge kommunikasjonar og framtidsretta arbeidsplassar vil vere nokre hovudpillarar. Eit anna hovudområde vil vere miljøspørsmål i vid forstand.

Vera Lysklætt: Finnmark

Vera Lysklætt

Vera Lysklætt

Medlem: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Vera Lysklætt fra Karasjok sto øverst på Finnmark Venstres liste ved stortingsvalget 2005
Lysklætt er leder i fylkeslaget, og lang fartstid som lokal- og regionspolitiker. Hun har også bakgrunn som bl.a. lærer og rektor.

Andrè N Skjelstad: Nord-Trøndelag

André N. Skjelstad

André N. Skjelstad

Medlem: Arbeids- og sosialkomiteen

Skjelstad var Venstres førstekandidat i Nord-Trøndelag. Gårdbruker med utdannelse fra forsvaret. Bakgrunn fra bl.a. kommunestyret i Verran fra 1995. Leder NT Venstre fra 2001.

Lars Sponheim: Hordaland

Lars Sponheim

Lars Sponheim

Medlem: Den utvidede utenrikskomité og Finanskomiteen

Lars Sponheim er Venstres leder og førstekandidat for Hordaland Venstre ved valget 2005. Da Lars Sponheim ble valgt til Venstres eneste stortingsrepresentant ved valget i 1993, hadde landets eldste parti vært uten stortingsrepresentasjon i åtte år. Det første han gjorde som nyvalgt representant var å oppfylle et valgløfte – å gå over fjellet fra Ulvik i Hardanger til Stortinget i Oslo.

Ordfører i Ulvik 1988-91. Stortingsrepresentant fra oktober 1993. Leder i Venstre siden mars 1996. Nærings- og handelsminister fra oktober 1997 til mars 2000. Landbruksminister fra oktober 2001.

Borghild Tenden: Akershus

Borghild Tenden

Borghild Tenden

Første nestleder: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Borghild Tenden fra Bærum sto øverst på Akershus Venstre sin liste ved Stortingsvalget 2005.

Borghild Tenden har arbeidet med ekstern informasjon på Stortinget. Hun har møtt som vararepresentant på Stortinget og har sittet i Utdanningsstyret og Næringsutvalget i fylket og Kontrollutvalget i Bærum. Borghild er opptatt av samferdselsspørsmål som kollektivtrafikk, miljøtunneler, gangveier og sykkelstier. Hun er også opptatt av næringspolitikk og entreprenørskap.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**