– Miljøvernministeren må avklare kjøp av naturperl

Leder av energi- og miljøkomitèen, Gunnar Kvassheim (V), ber miljøvernminister, Helen Bjørnøy, avklare hva som er regjeringens syn på oppkjøp av eiendommen som er lagt ut for salg på Hardangervidda.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


– Det er nå kommet så ulike signaler fra Miljøverndepartementet i denne saken at miljøvernministeren må avklare hva som er regjeringens syn, sier Gunnar Kvassheim, leder i energi- og miljøkomitèen.

– På vegne av Venstre har jeg tidligere gitt uttrykk for at regjeringen bør sette Norsk Utmark (tidl. Statskog) i stand til å delta i en anbudsrunde om eiendommen. Det vil være av stor nasjonal interesse at allmennheten sikres tilgang til denne naturperlen med sine unike jakt- og fiskemuligheter, sier Kvassheim.

Kvassheim har derfor stilt følgende spørsmål til miljøvernministeren:

“En eiendom på 146.000 dekar på Hardangervidda er for salg. En rekke organisasjoner har i likhet med Venstre bedt regjeringen forsøke å få hånd om eienfommen, blant annet for at allmenheten kan sikres tilgang til jakt og fiske. Miljøverndepartementet ved statssekretær Henriette Westhrin sa 28.10 til TV2 at dette var uaktuelt. Den 2.11 sa den samme statssekretæren til TV2 at departementet vil se på saken på ny. Kan statsråden avklare regjeringens syn og om staten vil forsøke å få kjøpt denne verdifulle eiendommen?”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**