Konkurranseutsetting av jernbanen gir bedre tilbud

– Venstre satte igang konkurranseutsetting av jernbanen fordi vi mener det gir innsparinger og dermed mer penger til kollektivtrafikken, sier Borghild Tenden, stortingsrepresentant fra Venstre og nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Under Venstres ledelse i Samferdselsdepartementet ble det satt i gang et moderniseringsarbeid av jernbanen hvor bla. konkurranseutsetting ble tatt i bruk som virkemiddel.

– NSB-direktør Einar Enger har flere ganger sagt at NSB støtter konkurranse på jernbanen. Konkurransen gjør at NSB driver stadig bedre og mer effektivt samtidig som antall reisende øker og prisene holdes nede, sier Borghild Tenden.

– Gjøvikbanen er et godt eksempel. NSB vant anbudet med over 30 pst bedre tilbud til over 10 pst lavere pris enn de selv tok for å kjøre strekningen tidligere. Prosessen rundt Gjøvik- banen har kostet et par millioner, mens innsparingen er over 10 mill. kr.. Dette er innsparinger som kan komme de kollektivreisende til gode i form av et bedre og rimeligere tilbud. De innsparingen vi ser på en så pass liten bane, vil trolig være langt større dersom også de store strekningene settes ut på anbud., sier Venstres Tenden. Hun frykter for et dårligere og dyrere kollektivtilbud dersom moderniseringen og konkurranseutsettingen av jernbanen stoppes opp.

Borghild Tenden har derfor stilt følgende spørsmål til samferdselsministeren til Stortingets spørretime onsdag 9. november:

“Omstilling og konkurranse på veisiden gjør at vi årlig vil spare 850 millioner kroner til flere og bedre veier. Konkurranseutsetting av Gjøvikbanen der et datterselskap av NSB vant anbudet med over 30 pst bedre tilbud til over 10 pst lavere pris, viser et stort potensiale også på jernbanen. NSB er selv tilhenger av konkurranse og mener konkurransen har gjort selskapet bedre, og gitt passasjerene et bedre tilbud. Mener samferdselsministeren det er riktig å stoppe moderniseringen og konkurransen på jernbanen?”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**