– Misforstått miljøpolitikk fra samferdselsministe

Samferdselsminister Liv Signe Narvarsete tok under transportdagene på Høgskolen i Molde tirsdag til orde for høyere bilavgifter i storbyene. – Dette er misforstått og feilslått miljøpolitikk fra ministeren, sier nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


– Høyere avgifter på det å eie bil slik Samferdselsministeren går inn for, vil ikke bidra til å redusere bilbruken og forureninsningen i storbyene. Vi trenger tvert i mot virkemidler som får flere til å velge kollektive løsninger, og spre biltrafikken bedre slik at vegnettet avlastes og køer og forurensing begrenses, sier Tenden.

– Det viktigste for miljøet i storbyene er derfor at den storsatsingen på kollektivtrafikken som Venstre har gjennomført må fortsette. Langt flere må velge kollektive transportløsninger. I stedet for økte bilavgifter som ikke vil endre kjøremønsteret i byene, vil Venstre redusere bilavgiftene på de minst forurensende bilene, slik at det å velge miljøvennlig blir mer lønnsomt, sier Borghild Tenden.

– Det er avgifter på bruk av bil som har trafikkendrende effekt. Drivstoffavgiftene bør derfor være på dagens nivå, og vi må bruke trafikkantbetaling både til å styrke kollektivtrafikken og fremmkommelighet for kollektivttrafikk. Dette ligger det til rette for blant annet i den nye Oslopakke 3, og dette vil være langt bedre tiltak for miljøet i storbyene enn å øke bilavgiftene, sier Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**