Krever avklaring fra finansministeren

De finanspolitiske talsmenn fra Venstre, Høyre og Kristelig Folkeparti krever avklaring fra finansminister Kristin Halvorsen om hovedprinsippene i skattereformen ligger fast, slik det slås fast i Soria Moria-erklæringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Bakgrunnen for dette er den uklarhet som de skattepolitiske talsmenn fra regjeringspartiene, Reidar Sandal (Ap), Heikki Holmås (SV) og Per Olaf Lundteigen (Sp) skaper med oppslag i dagens utgave av Dagens Næringsliv, hvor disse tar til orde for å øke marginalskatten på høye lønnsinntekter fra 2007.

Dette står i sterk kontrast til det finansministeren selv sa fra Odelstingets talerstol senest mandag i denne uken hvor hun slo fast at "Regjeringen har fulgt opp skattereformen i tråd med Stortingets vedtak og Soria Moria-erklæringen . SVs viktigste kritikk mot det skattesystemet vi har hatt er at forskjellen mellom skatt på arbeid og skatt på kapital var så stor, og at så mange hadde mye å tjene på å tilpasse seg. Denne tilpasningen må bli marginal, og vi får et skattesystem som er rettferdig ikke bare på papiret, men også i virkeligheten."

Med de ulike utsagn fra finansministeren og regjeringspartienes skattepolitiske talsmenn er det i beste fall skapt en sterk usikkerhet om hvor Regjeringen vil. Dette er i og for seg et internt problem for Regjeringen, men det største problemet er at dette skaper en usikkerhet for norske arbeidsplasser og norsk næringsliv. I tillegg til at Regjeringen har fått vedtatt en rekke skadelige skatteskjerpelser målrettet mot norsk næringsliv, småbedrifter og gründere, bidrar det siste utspillet fra skattekameratene til at det skapes ny usikkerhet for næringslivet ved vurdering av investeringer i nye arbeidsplasser.

Lars Sponheim (V), Jan Tore Sanner (H) og Hans Olav Syversen (KrF) krever derfor en avklaring fra finansministeren om det fortsatt er hennes uttalelser fra mandag som gjelder eller om forskjellen mellom skatt på arbeid og skatt på kapital faktisk skal økes fra 2007, slik det meldes fra de skattepolitiske talsmenn fra regjeringspartiene torsdag.

For Venstre, Høyre og Kristelig Folkeparti har det vært et mål å få til et rettferdig skattesystem med flatere skatt, slik at like inntekter skattlegges likt, uavhengig av hvordan inntektene er opptjent. Skattereformen som Bondevik II-regjeringen fikk vedtatt, medfører en betydelig forbedring på dette området. Det er vanskelig å se gode begrunnelser for at dette skal reverseres i 2007 når finansministeren selv har vektlagt viktigheten av nettopp disse forhold, sier de finanspolitiske talsmenn fra Venstre, Høyre og Kristelig Folkeparti.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**