Vil gi mer til funksjons- og yrkeshemmede

Stortingets arbeids- og sosialkomité avgir i dag innstilling om statsbudsjettet for 2006. Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre står sammen om å foreslå totalt 96,7 mill. kroner ekstra til tiltak rettet mot å få flere funksjons- og yrkeshemmede i jobb.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


De tre partiene foreslår å øke bevilgingen til tiltaksplasser for yrkeshemmede med 43 mill. kroner, samt å styrke Aetat med 7 mill. kroner for å øke bemanningen knyttet til arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede. I tillegg foreslår Høyre, KrF og Venstre å bevilge 46,7 mill. kroner ekstra til attføringsstønader til funksjonshemmede, blant annet for å kunne gjøre det lettere for unge funksjonshemmede å kvalifisere seg for arbeidsmarkedet gjennom et individuelt tilpasset utdanningsløp.

– Dette er viktige grep for å hjelpe langt flere arbeidstagere med redusert funksjonsevne til å få innpass på arbeidsmarkedet, uttaler stortingsrepresentantene Martin Engeset (H), Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) og André N. Skjelstad (V).

– Inkludering av flere funksjons- og yrkeshemmede i arbeidslivet er ett av hovedmålene i IA-avtalen, og vi mener det er viktig å øke innsatsen for å nå dette målet, avslutter Engeset, Woie Duesund og Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**