Boikott og veto kan gi oss færre venner

I debatten om Utenrikskomitèens innstilling til statsbudsjett mante Larsen til varsomhet med å benytte boikott og veto i internasjonale organer. – Virkemidler som boikott og veto bør etter Venstres mening benyttes med kløkt, sa hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


– SV har varslet boikott av Israel. SV har også sammen med Sp gått høyt på banen og varslet utstrakt bruk av veto i både europeiske og andre internasjonale samarbeidsforum. Det sa Anne Margrethe Larsen, Venstres medlem i Utenrikskomitèen under behandlingen av statsbudsjett i Stortingets i dag.

Jon Lilletun krever også svar fra Jonas Gahr Støre om hva som er regjeringens politikk overfor Israel, etter at sentrale SVere krevde at regjeringen skal innføre boikott av Israel.

Dette rotet må regjeringen ordne opp mener Larsen.
– Venstre forutsetter derfor at Regjeringen redegjør for om kravene fra SV og Sp. vil munne ut i endret norsk politikk mht. veto og boikott. Utstrakt bruk av veto og boikott vil i så fall utgjøre et markant linjeskifte i norsk utenrikspolitikk, sa Larsen fra stortingets talerstol i dag.

Aslaug Haga sa følgende til sitt sentralstyre fredag: “Vi er med å styre landet, Vi styrer landet for svingene!”. Vi får håpe at det ikke svinger så mye at det gir oss færre venner. Norge er svært avhengig av gode relasjoner for å få gjennomslag for vår politikk i internasjonle organer. Bruk av veto og boikott kan ødelegge det.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**