– Trenerer SFT gasskraftverket i Hammerfest?

Stortingsrepresentant Vera Lysklætt fra Venstre etterlyser framdrift hos SFT. Saksbehandlinga av det CO2-frie gasskraftverket i Hammerfest går altfor tregt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Hammerfest Energi planlegger å bygge et gasskraftverk med CO2-håndtering i nærheten av Hammerfest LNG-fabrikk, som ligger på Melkøya. Kraftverket skal kjøpe naturgass fra Hammerfest LNG-fabrikk og vil produsere elkraft, CO2 og varme. CO2 skal skilles ut fra røykgassen og transporteres til Hammerfest LNG-fabrikk sitt håndteringssystem. Der vil det bli lagt i geologisk deponi under Snøhvitfeltet.

Sen saksbehandling
I januar i år søkte Hammerfest Energi om konsesjon til å bygge det første gasskraftverket med CO2-håndtering. I august søkte de SFT om utslippstillatelser. Fire måneder senere har ikke SFT startet saksbehandlingen! Konsesjonen er avhengig av at SFT gir tillatelse til det første anlegget som kan utnytte fossil energi uten å gi skadelige utslipp.

– I denne sammenhengen er det veldig synd at SFT som myndighetenes saksbehandler ikke tar søknaden fra Hammerfest Energi alvorlig men legger den på vent, sier stortingsrepresentant Vera Lysklætt (V).

Krever handling
Hammerfest Energi er et svært innovativt selskap og er mest kjent for å ha verdens første tidevannskraftverk på nettet. Hammerfest er det eneste stedet i Europa som har all infrastruktur på plass for å realisere et gasskraftverk med CO2-håndtering.

Nå har NTNU annonsert at de vil etablere seg i Hammerfest med forskning. De regner med å utdanne to doktorgrader hvert år. Både regionalt og lokalt er interessen for Snøhvitutbygginga stor og det er særlig fokus på at den nye lokale ressursen, naturgassen, også skal foredles lokalt.

– Det er helt avgjørende at SFT nå setter i gang saksbehandlinga av konsesjonssøknaden fra Hammerfest Energi. Verdifull tid går tapt, sier Venstres stortingsrepresentant fra Finnmark, Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**