Råkjør mot mangfold i skolen

Djupedal fortsetter sitt råkjør mot mangfold i skolen, mener Venstres Odd Einar Dørum. Han er skuffet over at Djupedal i dag overrasker skole-Norge med en svært uønsket julegave.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Dørum hevder at regjeringen river beina under alle typer friskoler, og at han gjør dette over natten. Djupedal sin politiske vilje presses nedover skolen uten forsvarlig saksbehandling.

– Vi skal fortsatt gi støtte til skoler basert på alternativ pedagogikk eller livssyn, uttalte Jens Stoltenberg i valgkampen.

Dørum mener Regjeringen nå kommer i konflikt med seg selv fordi den stopper alle typer friskoler per 13.12, med forsvarlig saksbehandling og med konvensjonsforpliktelser.
– For Venstre er dette en prinsipielt viktig sak. Friskoler dreier seg om å sikre mangfold og valgfrihet i skolen, og om å belønne lokalt engasjement, sier Dørum.

Odd Einar Dørum har i dag stilt følgende skriftlige spørsmål til Kunnskapsministeren:
– Kan Kunnskapsministeren gi en bredere gjennomgang av lovgrunnlaget for å instruere Utdanningsdirektoratet om å ikke behandle de om lag 100 søknadene om å etablere nye friskoler fra skoleåret 2006-07 som nå ligger i direktoratet?
– Kan Kunnskapsministeren gi en dokumentert begrunnelse for det han karakteriserer som en ukontrollert vekst i antallet friskoler?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**